საბანკო რეკვიზიტები:

 

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

საიდენტიფიკაციო ნომერი 211349192 

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259

დანიშნულება Cisco- აკადემია , განყოფილება 278

 

 

PDF ის გადმოწერა / რეკვიზიტების ბეჭდვა