მასალები

აქ მოყვანილი მასალა არ არის სრული ვერსიები, ეს მასალა არის სადემოსტრაციო

—————————————————————————————

CCNA Discovery:

ქსელები სახლისა და მცირე ბიზნესისათვის

მუშაობა მცირე-საშუალო ბიზნესში

გაცნობა მარშრუტიზაციასთან და სვიჩინგთან

კომპიუტერული ქსელის დიზაინის მხარდაჭერა

—————————————————————————————

CCNA Exploration:

ქსელის საფუძვლები

მარშუტიზაციის პროტოკოლები

სვიჩები და უკაბელო ქსელები

გლობალურ ქსელში ჩართვა

—————————————————————————————

IT Essentials:

ოპერაციული სისტემის საფუძვლები

—————————————————————————————

CCNA Security:

Firewall ტექნოლოგიის განვითარება