სასწავლო კურსი

აკადემიის მიზანია შეასწავლოს მაღალ დონეზე კომპიუტერული არქიტექტურა და ქსელები შემდგომი სასერთიფიკატო გამოცდისთვის, ასევე გაიცემა სერთიფიკატები ( რეგიონალური აკადემიის მიერ ) სემესტრის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში.

ჩვენ აკადემიაში ისწავლება CCNA Discovery, CCNA Exploration, CCNA Security, CCNP

logos_high_res.jpg